Článek

Pohybem ku zdraví


V naší mateřské škole podporujeme pohyb dětí a to ve spontánních či řízených aktivitách, venku či ve třídě. V poslední době využíváme moderních aktivit jako je aerobik či cvičení na velkých míčích. Předškolní děti mají také možnost se účastnit předplavecké výuky. Vytváříme povědomí dětí o tom, že sport prospívá zdraví i díky pravidelné návštěvě tělocvičny na Základní škole, kde využíváme různé tradiční nářadí (kruhy, gymnastický koberec, švédské bedny, žebřiny, lavičky, balóny) i netradiční pomůcky (textilní padák, petvršky, drátěnky, šátky atd.) Dbáme na to, aby veškeré cvičení bylo hravé, zdravé a bezpečné. Nejen v tělocvičně a ve třídě, ale i na vycházce či školní zahradě podporujeme u dětí fyzickou pohodu i tělesnou zdatnost, obratnost, správné držení těla, otužování, dostatek pohybu. Hravé pohybové aktivity děti baví, jsou při nich aktivní, veselé a ani si neuvědomují, jak své zdraví posilují a upevňují.
                                                                           B. Dominiková, 6. třída
> Zpět na články