Článek

Edukačně stimulační skupiny


V únoru byly v naší MŠ opět zahájeny edukativně stimulační skupiny. Jde o program určený předškolním dětem. Skupinu tvoří 8 dětí. Aktivity, které v rámci skupin probíhají jsou cíleně sestavené a zahrnují několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit – zrak, sluch, jemná motorika a grafomotorika, řeč, paměť a předmatematické dovednosti. Lekcí je dohromady deset a probíhají jedenkrát týdně. Rodič se účastní všech lekcí společně s dítětem, aby získal dovednosti k následné domácí přípravě. Ty mu vysvětlí odborně proškolené učitelky s platnou certifikací, které skupinky vedou. Používají se nejnovější metodické materiály vypracované odborníky.  
 Pravidelná setkávání učitele, rodiče a dítěte jsou také v neposlední řadě velmi příjemnou událostí, která rozvíjí pozitivním směrem následnou spolupráci rodiny a školy. Rodič má možnost získat ucelené informace o pokrocích svého dítěte, má také srovnání jak dítě pracuje, projevuje se  a  spolupracuje s ostatními dětmi v rámci skupiny.
 
      Bc. Marta Chalupová> Zpět na články