Článek

Logopedický projekt 2014 V roce 2014 byl opět vypsán rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. V  programu bylo možno získat částku 80 000 Kč. I do tohoto programu se naše škola přihlásila s projektem pod názvem Naslouchej a hrej si – logopedickou péči všem dětem naší školy. Škola opět ve velké konkurenci 222 mateřinek uspěla (na okrese Vyškov ještě další dvě školy). Příspěvek zřizovatele činil 16 000 Kč, ministerstvo poskytlo 64 000 Kč. Tentokráte jsme využili finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovnic, které neměly základní kurz logopedické prevence. 
 Kurz se konal ve dnech 19. 8. - 22. 8. 2014 v naší MŠ a ukončen byl 5. listopadu 2014. Časovou dotaci měl 60 hodin, z toho 20 hodin činila praxe. Tento kurz byl akreditovaný MŠMT a probíhal pod záštitou Asociace logopedů ve školství. Zúčastnilo se ho 12 učitelek z naší MŠ a dalších 23 učitelek z jiných mateřských škol. Kurz poskytl učitelkám základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavil účastnice dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace.
 Další finanční prostředky z projektu byly využity opět na nákup moderních učebních pomůcek a hraček, aby tyto mohly v dostatečném množství využívat děti ve všech deseti třídách naší školy.> Zpět na články