Článek

Tělovýchovné činnosti v mateřské škole


Jak říká známé heslo, „pohyb je život“, a u předškolních dětí to platí dvojnásob. Pro ně je pohyb přirozenou formou poznávání sebe sama, svého těla, komunikace s okolím, rozvíjení vlastních schopností a dovedností. Děti v tomto období dosahují největších pokroků, získávají a osvojují si základní dovednosti, pohybové stereotypy a návyky. Trénink a pohybová příprava se ukazuje být zásadní oblastí, která by se měla u každého dítěte rozvíjet, především z důvodu kladného vlivu na zdravotní stránku a fyzickou kondici dětí. Hlavním cílem by přitom mělo být vytváření pozitivního vztahu k pohybu a sportování a jakési zakódování základních dovedností a kompetencí.
Proto jsou pohybové aktivity součástí každého dne v naší mateřské škole: od spontánních činností dětí, pohybu při pobytu venku, pohybových chvilek a her až po řízené aktivity zaměřené na rozvoj konkrétních dovedností. Podobně jako v loňském roce k těmto cíleným aktivitám i letos můžeme využívat tělocvičnu základní školy, a to spolu s kabinetem pomůcek a náčiní. Vzhledem k omezeným prostorám některých tříd a nadcházejícímu zimnímu počasí si velkého prostoru tělocvičny opravdu rádi užíváme. Paní učitelky připravují každou hodinu něco zajímavého a nového, děti si mohou užít dostatek pohybu a něco se naučit. Současně se seznamují s prostory základní školy a zejména předškoláci již vnímají, že každá hodina má svou strukturu a řád a nenásilně se tak připravují na vstup do základní školy.
     > Zpět na články